Paliwo węglowe

Polska jest znana z tego, iż głównym surowcem wykorzystywanym w ciepłownictwie jest węgiel, który wydobywany w dolnej części kraju w różnych formach trafia do elektrowni oraz centrali grzewczych. Polska co roku wydobywa 76, 5 mln t węgla. Część tego węgla trafia na składy opału w Krakowie, które odsprzedają węgiel dalej w różnych już przetworzonych formach.