Ekogroszek

Najpopularniejszym paliwem do ogrzewania gospodarstw domowych jest węgiel. Jest to naturalna kopalina, w Polsce dostępna w dużej ilości. Nasz kraj, oprócz węgla kamiennego, wydobywa również węgiel brunatny, który także wykorzystywany do spalania w piecach grzewczych, a dodatkowo, jest najtańszym paliwem. Cechą charakterystyczną jest to, że pod wpływem wilgoci węgiel brunatny zbija się w duże grudy…